0x05 - Create An Extract-Zip-File Project

Qua các bài viết về concept cơ bản trong Rust trước đó. Hôm nay mình sẽ làm 1 tool giải nén file zip bằng thư viện zip trong Rust. Cách sử dụng tool này khá đơn giản, chỉ cần nhập dòng lệnh sau cargo run <file_name> Ok, bắt đầu thôi nào. Tạo project với Cargo Sử dụng cargo new để tạo 1 project mới cargo new extract-zip-file Mình sẽ có cấu trúc thư mục cơ bản như sau:...

<span title='2023-03-27 12:48:19 +0700 +0700'>Monday, March 27, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;7 phút&nbsp;·&nbsp;Kaiz, Hung Phu

Deno First Look

Deno là gì? Cũng như Node, Deno là một Javascript Runtime Environment chạy trên nền engine V8 và ngôn ngữ lập trình Rust. Deno được tạo ra Vào ngày 13 tháng 5 năm 2018 bởi Ryan Dahl nhằm khắc phục các vấn đề của Node. Hãy cùng mình “học” Deno trong bài viết này nhé. Điểm nổi bật của Deno TL;DR Bảo mật theo mặc đinh. Các mô-đun khi chưa được enable sẽ không truy cập được....

<span title='2023-01-18 13:02:49 +0700 +0700'>Wednesday, January 18, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;2 phút&nbsp;·&nbsp;Kunniii

fpt.wiki - Chuyện Gì Vậy?

Ủa, là sao? Chuyện là tui đang đi dạo Facebook, và tui thấy một bài post như vầy… Cũng không có gì thú vị, thứ làm tui muốn tìm hiểu là cái domain kia kìa: https://cdn.fpt.wiki/xxx.mp4. Hông lẽ trường FPT có domain với web này, mà dù cho là có, thì tại sao lại lưu trữ cái video như này nhề :)) Dạo chơi một xíu Thường thì những subdomain CDN (Content Delivery Network) sẽ trỏ về một server chuyên phân phối dữ liệu cho website....

<span title='2022-11-18 19:36:11 +0700 +0700'>Friday, November 18, 2022</span>&nbsp;·&nbsp;11 phút&nbsp;·&nbsp;CodeChoVui, Kunniii, a10-01a